List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Dirugu (thung lũng địa nhiệt)

lượt xem: 305
Sự thu hút
北投地獄谷 by lienyuan lee / CC BY 3.0

Information

Thung lũng nhiệt
地熱谷(Dìrè gǔ | Dìrè gǔ)

Bạn có thể dành thời gian đi dạo nhàn nhã và cảm nhận sức nóng của suối nước nóng.