List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Nhà tưởng niệm Cha Mặt Trời Quốc gia

lượt xem: 2938
Sự thu hút
National Dr. Sun Yat-Sen Memoral Hall, Taipei, Taiwan by Rob Young / CC BY 2.0

Information

Tiến sĩ Quốc gia 國立國父紀念館Nhà tưởng niệm Tôn Trung Sơn Một nơi để tưởng nhớ người cha của dân tộc, Tôn Trung Sơn. Ngắm tượng Tôn Trung Sơn. Bạn có thể xem nghi lễ đổi gác. Bạn có thể chụp ảnh với phông nền là Đài Bắc 101. Sẽ càng tuyệt vời hơn nếu bạn nghiên cứu lịch sử Đài Loan trước khi đến thăm.