List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Bảo tàng Cung điện Quốc gia

lượt xem: 2734
Bảo tàng

Information

$$
Nếu bạn thích lịch sử, hãy đến Bảo tàng Cung điện Quốc gia. Có rất nhiều di tích. Phí vào cửa khoảng 350 đô la Đài Loan (khoảng 13.000 won).

đặt chỗ Bảo tàng Cung điện Quốc gia