List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Đài quan sát Đài Bắc 101

lượt xem: 3535
Sự thu hút

Information

$$
Không cần phải giải thích thêm. Một địa danh tượng trưng cho Đài Loan. Nó từng là tòa nhà cao nhất thế giới (2004-2010) nhưng giờ không còn nữa, nếu có thời gian hãy lên tầng 89 và xem Đài Bắc trông như thế nào.

đặt chỗ Đài quan sát Đài Bắc 101