List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Cửu Phần

lượt xem: 4497
Sự thu hút
Jiufen (九份) Old Street by Felix Filnkoessl / CC BY-SA 2.0
지우펀 by Jeffrey and Shaowen Bardzell / CC BY 2.0

Information

free
Cửu Phần (九份) Một địa điểm mang mô típ Vùng đất linh hồn, bạn có thể nhìn thấy những chiếc đèn lồng đỏ xinh xắn và có nhiều món ăn đa dạng.