List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Cửa hàng Gloria

lượt xem: 736
Mua sắm
. by GLORIA OUTLETS / .

Information

Cửa hàng Gloria
Trung tâm mua sắm ngoài trời kiểu Mỹ đầu tiên của Đài Loan.
Bạn có thể đến đây bằng phương tiện giao thông công cộng, cách Sân bay Quốc tế Đào Viên khoảng 30 đến 40 phút về phía nam.
Có một trung tâm mua sắm ngay trước Ga HSR Đào Viên .