List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Nhà sách eslite Seongpum Chi nhánh Sinui

lượt xem: 2863
Mua sắm

Information

free
Ủy thác tuân thủ eslite (Cửa hàng Xinyi)
Đây là một cửa hàng bách hóa kiểu hiệu sách khá lớn.
Chúng tôi cũng bán nhiều đồ lưu niệm và hộp nhạc.
Ngoài ra còn có khu ẩm thực, quán cà phê và nhà hàng.
Ngoài ra còn rất nhiều chi nhánh khác, các bạn vui lòng tham khảo trên website nhé.

Địa chỉ số. 11, Đường Songgao, Quận Xinyi, Thành phố Đài Bắc
Xuống xe tại ga Tòa thị chính Đài Bắc.