List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Dihwajie

lượt xem: 1642
Chợ
Herbal shop by Larry Koester / CC BY 2.0

Information

Phố Địch Hóa(迪化街 | Díhua Jiē)
Đó là một thị trường sản phẩm thuốc.
Bạn có thể xem và mua nhiều loại sản phẩm, bao gồm dược liệu, lá trà, thành phần hương liệu, trái cây sấy khô và dược liệu.
Có nhiều loại thực phẩm khác nhau.
Người ta nói rằng có rất nhiều người Nhật đến thăm.
Khách sạn lân cận