List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Sân bay quốc tế Đào Viên Đài Loan

lượt xem: 2785
Sân bay
Taoyuan International Airport by Luke,Ma / CC BY 2.0
EVA A330-200 by Michael Rehfeldt / CC BY 2.0
Tao Yuan International Airport by Prayitno / CC BY 2.0

Information

Sân bay quốc tế Đào Viên Đài Loan Mất khoảng 2 giờ 30 phút đi máy bay từ Seoul. Khi đến nơi, du khách có thể bắt tuyến Đường sắt Sân bay (MRT) về trung tâm thành phố rất thuận tiện.