List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Nhà hàng Kiki Chi nhánh Yanji

lượt xem: 2943
Nhà hàng

Information

$$
延吉創始店 Từ năm 1991. Nhà hàng Kiki nổi tiếng với người Hàn Quốc. Nếu không đặt trước, bạn có thể phải chờ rất lâu. Ngoài ra còn có khoảng 4 chi nhánh nữa, vì vậy hãy kiểm tra chúng trên trang web.
Khách sạn lân cận