List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Nhà tưởng niệm Tưởng Giới Thạch

lượt xem: 2496
Sự thu hút

Information

free
Nhà tưởng niệm Quốc gia Tưởng Giới Thạch
Hãy chắc chắn ghé thăm nếu bạn đến Đài Loan.
Bạn có thể nhìn thấy những tòa nhà khổng lồ, những bức tượng và một công viên được bảo trì tốt.
Ngoài ra còn có Lễ đổi Vệ binh danh dự được tổ chức hàng giờ.
Đây là nơi tưởng niệm Tưởng Giới Thạch, vị tổng thống đầu tiên của nước Cộng hòa Trung Hoa.
Người ta nói rằng nó được đặt theo tên thật của Tưởng Giới Thạch, 'Zhongzheng'.
Vé vào cửa: Miễn phí
Khách sạn lân cận