List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Đền Yongsansa

lượt xem: 2608
Sự thu hút
龍山寺 Lungshan Temple by Naoki Nakashima / CC BY-SA 2.0

Information

free
Chùa Long Sơn (1738) Không thu phí vào cổng. Người ta cho rằng đây là ngôi chùa cổ nhất ở Đài Loan. Hãy nhìn quanh Phố lịch sử Bopiliao ngay bên cạnh.