List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Công viên địa chất Dã Liễu

lượt xem: 3503
Công viên

Information

$
Công viên địa chất Yehliu 野柳地質公園 Nóng chết được vì không có bóng râm. Hahaha, đây là nơi được nhiều người ghé tới chụp ảnh trước những khối đá có hình dáng độc đáo. Phí vào cửa tính đến năm 2019: khoảng 80 đô la Đài Loan (khoảng 3.200 won)