List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Chi nhánh chính tuyến Ajongmyeon

lượt xem: 3125
Nhà hàng

Information

$$
阿宗麵線(Ajongmi&Cn) Kể từ năm 1975. Bạn có thể dùng thìa múc mì lòng để ăn. Không có chỗ ngồi nên phải đứng ăn. Hương vị là một vấn đề ưu tiên. Nếu bạn muốn bỏ rau mùi, chỉ cần nói với tôi. Có kích thước lớn và nhỏ. Nên sử dụng kích thước nhỏ để an toàn lúc đầu.
Khách sạn lân cận