List of new hotels in 2023
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Quảng trường San Marco, Nhà thờ, Tháp chuông, Tháp đồng hồ

lượt xem: 2969
Sự thu hút

Information

free
Quảng trường San Marco
Đây là nơi bạn phải đến khi đến Venice lần đầu tiên.
Có Nhà thờ Thánh Mark, tháp chuông, tháp đồng hồ và Cung điện Doge.
Và đây là Caffè Florian, một quán cà phê mở cửa vào năm 1720.
Nếu bạn lên đài quan sát tháp chuông, bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh Venice.