List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Cung điện Ducal, Cầu Than Thở

lượt xem: 2828
Sự thu hút

Information

$$
Cung điện Ducale
Từ khóa cần biết trước khi đi
Các bức tượng trên Cầu thang của Người khổng lồ (Mars: God of War, Neptune: God of the Sea)
miệng sư tử
cầu thang vàng
Phòng ủy ban 10 người
Tranh lớn Đại Sảnh (Tintoretto - Paradise)
Bridge of Sighs (cầu nối với nhà tù)
Nhà tù (Casanova trốn thoát khỏi đây)