List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Vương cung thánh đường San Giorgio Maggiore

lượt xem: 2995
Xem

Information

$
Nằm trên hòn đảo nhỏ San Giorgio Maggiore.
Tháng 6 năm 1980, hội nghị thượng đỉnh G7 lần thứ 6 được tổ chức trên đảo.
Nếu bạn đi lên tháp chuông của nhà thờ, bạn có thể nhìn ra Quảng trường Thánh Mark.
Bạn phải trả một khoản phí vào cửa nhỏ cho tháp chuông.