List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Vương cung thánh đường Santa Maria della Salute

lượt xem: 1950
Xem

Information

free
Santa Maria della Chào
Người ta nói rằng một phần ba dân số Venice đã chết vì Cái chết đen năm 1630. Người ta nói rằng ông tuyên bố rằng nếu được cứu khỏi Cái chết đen, ông sẽ xây dựng một nhà thờ mới và dâng hiến nó cho Đức Trinh Nữ Maria.