List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Giấc ngủ rơi

lượt xem: 1592
Sự thu hút
Tumalog Falls by Firth McEachern / CC BY-SA 4.0

Information

free
Một thác nước cao khoảng 90 đến 100 mét.
Người ta cho rằng đây là địa điểm làm mô típ cho bộ phim Avatar, nhưng tôi không biết điều này có đúng không. Đó là những gì mọi người nói. ^^
Đây là tuyến đường tôi thường đi sau khi trải nghiệm Xem cá mập voi ở Oslob. Nó ở gần đây nên cũng không xa.