List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Thánh giá Magellan

lượt xem: 2083
Sự thu hút
Magellan's Cross by Allan Jay Quesada / CC BY-SA 4.0

Information

free
Thánh giá Magellan
Người ta cho rằng nó là cây thánh giá được dựng lên bởi Magellan (một nhà hàng hải người Bồ Đào Nha) khi ông đến Philippines vào năm 1521.
Nó dường như không có nhiều ý nghĩa đối với những người không theo tôn giáo, nhưng đây sẽ là một nơi tốt để tìm hiểu lịch sử Philippines.
Ngoài ra còn có Nhà thờ Santo Nino bên cạnh.