List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Sân bay Mactan Cebu

lượt xem: 5410
Sân bay

Information

Sân bay Cebu sạch sẽ.
Mất khoảng 4 giờ 30 phút đi máy bay từ Hàn Quốc đến Cebu.
Sau khi đến nơi, du khách mất 30 phút đi ô tô từ sân bay về trung tâm Cebu.