List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

SM Seaside City Cebu

lượt xem: 2550
Mua sắm

Information

free
Đó là một trung tâm mua sắm sạch sẽ và rất rộng rãi.
Khai trương lần đầu vào cuối năm 2015.
Nó ở xa trung tâm.
Xin lưu ý rằng có một sân trượt băng.