List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Plaka

lượt xem: 1941
Mua sắm

Information

free
Plaka
Là khu vực được nhiều khách du lịch lui tới.
Có nhiều cửa hàng nhỏ, nhà hàng và quán cà phê trong những con hẻm chật hẹp.
Bán các loại sản phẩm liên quan đến dầu mỡ.