List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Bảo tàng Acropolis

lượt xem: 1707
Bảo tàng
Acropolis Museum by Tomisti / CC BY-SA 3.0

Information

$
Bảo tàng Acropolis
Sẽ là một ý tưởng hay nếu bạn ghé thăm bảo tàng trước khi đến thăm Acropolis.
Tất nhiên, nếu bạn thích lịch sử Hy Lạp.
Bảo tàng sạch sẽ và có bề ngoài đẹp.
Cách đền Parthenon khoảng 300m.