List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Đền thờ thần Zeus trên đỉnh Olympus

lượt xem: 1861
Sự thu hút

Information

$
Đền thờ thần Olympian Zeus (Olympieion)
ngôi đền dành riêng cho thần Zeus
Trừ khi bạn rất quan tâm đến lịch sử Hy Lạp, bạn chỉ cần đến đó và chụp một vài bức ảnh.
Có một khoản phí vào cửa. Những người không có nhiều hứng thú với lịch sử Hy Lạp không nhất thiết phải vào.
Khải Hoàn Môn của Hadrian ở ngay bên cạnh.