List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Kênh Corinth

lượt xem: 1942
Sự thu hút

Information

free
Kênh Corinth
(Cô-rinh-tô, Cô-rinh-tô, Cô-rinh-tô, Cô-rinh-tô)
Một con kênh rất hẹp, dài khoảng 6,4km và rộng 21m.
Rút ngắn thời gian du lịch tới Ý.
Xin lưu ý rằng tại đây cũng có sàn nhảy bungee. ^^
Phải mất khoảng một giờ lái xe về phía tây từ Athens.