List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

thủ đô

lượt xem: 3376
Sự thu hút

Information

$$
Lý do số một để đến Hy Lạp là để đi xem, phải không?
Được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới năm 1987
Vì nội dung khó nên vui lòng tham khảo các video YouTube và link blog để biết thông tin liên quan.
Nơi để cùng nhau tìm hiểu
- Đồi Areopagus
- Đền Nike ở Athens
- Nhà hát Herodes Atticus
- Đền Erechtheion
- Đền Parthenon
Blog được tổ chức tốt và dễ hiểu