List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

sao băng

lượt xem: 1848
Sự thu hút

Information

Meteora có nghĩa là 'lơ lửng trong không trung'.
Có những tu viện trên đá.
Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1988.
Mất khoảng 4 giờ 30 phút lái xe về phía tây bắc từ Athens (360km).
Bạn cũng có thể đi bằng tàu hỏa.