List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Đồng hồ thiên văn Praha

lượt xem: 1054
Sự thu hút

Information

Staroměstský orloj (Pražský orloj | Đồng hồ thiên văn Praha)

Được thành lập vào năm 1401

Nằm ở Quảng trường Phố cổ.

Buổi biểu diễn múa rối 12 Tông đồ được tổ chức hàng giờ.

Nếu trả tiền, bạn có thể lên đài quan sát tháp đồng hồ.

Khách sạn lân cận