List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

quảng trường phố cổ

lượt xem: 1238
Mua sắm

Information

Tên Staroměstské (Quảng trường Phố cổ)

Một nơi bạn tự động đến khi du lịch Praha.

Có nhiều tòa nhà khác nhau để xem và rất nhiều thứ để ăn.

Nếu bạn đi về phía tây bắc (10 giờ) từ quảng trường, sẽ có các cửa hàng sang trọng trên Phố Pařížská.

Có rất nhiều người.

Khách sạn lân cận