List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

The Deck Sài Gòn

lượt xem: 1002
Nhà hàng
. by . / .

Information

Tọa lạc tại Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.
Nó mở cửa từ sáng đến tối muộn. Đó là một nhà hàng nhìn ra sông.
Họ bán nhiều loại thực phẩm và rượu vang.
Vui lòng tham khảo trang web để biết thực đơn.