List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Bảo tàng Chiến tranh Hồ Chí Minh

lượt xem: 3344
Bảo tàng

Information

$

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh Một địa điểm không thể bỏ qua khi đến Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam! Ngay cả khi bạn không quan tâm đến lịch sử, hãy tiếp tục! Một nơi mà bạn có thể cảm thấy rằng sẽ không bao giờ có chiến tranh nữa. Trái tim tôi cảm động và nước mắt tôi trào ra. Phí vào cửa: Không đắt, ngoài ra còn có Dinh Thống Nhất ngay bên cạnh, các bạn cứ đến đó nhé.

Khách sạn lân cận