List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

lượt xem: 3718
Sự thu hút

Information

free

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn
Người ta cho rằng nó được xây dựng từ thời Pháp thuộc. Người ta cho rằng nó được xây dựng từ năm 1863 đến năm 1880.
Có một nhà thờ ở Việt Nam mà bạn có thể thấy ở Châu Âu.
Địa chỉ: 01 Công xã Paris, Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh 70000

Sau khi ngó qua thì có Bưu điện Trung tâm Sài Gòn ngay bên cạnh, các bạn có thể đi dạo một vòng.
Ngoài ra, nếu bạn có thời gian, hãy ghé thăm Phố sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Khách sạn lân cận