List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Phở Hòa Pasteur

lượt xem: 908
Nhà hàng
. by . / .

Information

kể từ năm 1968.
Đây là một nhà hàng bún gạo địa phương.
Nó nằm ở quận 3. Gần Nhà Thờ Tân Định (Nhà Thờ Hồng).
Ngay phía trước là Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh ( Viện Pasteur Thành Phố Hồ Chí Minh) .
Louis Pasteur là một nhà hóa sinh người Pháp và cùng với Robert Koch được mệnh danh là cha đẻ của vi khuẩn học.
Khách sạn lân cận