List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Park Hyatt Sài Gòn

lượt xem: 639
Chỗ ở

Information

Park Hyatt Sài Gòn
Khách sạn Park Hyatt Sài Gòn
Địa chỉ: 2 Công Trường Lam Sơn, Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh 700000 Việt Nam
Số điện thoại: +842838241234

Nó nằm gần Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh.

'Park Hyatt Sài Gòn'' Make a Booking
Khách sạn lân cận