List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Chill Sky Bar

lượt xem: 3411
Tầng thượng/Quán rượu/Quán bar

Information

$$$
Skybar thư giãn
Nằm trên tầng 26 và 27.
Cảnh đêm thật tuyệt vời, vì vậy bạn có thể phải trả thêm một chút cho đồ uống (10.000 đến 20.000 won), nhưng hãy thử xem.
Có quy định về trang phục, vì vậy hãy đảm bảo bạn trông lịch sự. ^^
Khách sạn lân cận