List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel

Đại học Inha

lượt xem: 3669

Trường đại học

Information

Cái tên 'Inha' có nguồn gốc từ 'In (仁)' ở Inch và 'Ha (荷)' ở Hawaii, theo ý nghĩa lịch sử của việc Đại học Inha được đặt tại Inch và kỷ niệm sự giúp đỡ của người Hàn Quốc ở Hawaii vào thời điểm đó.

Trước đây, trường chúng tôi được thành lập theo sáng kiến của Tiến sĩ Syngman Rhee, lúc đó là chủ tịch, nhằm nâng cao trình độ công nghiệp đang tụt hậu của nước ta như một dự án kỷ niệm 50 năm người Hàn Quốc nhập cư đến Hawaii vào năm 1952 , vào giữa Chiến tranh Triều Tiên. Các nguồn tài chính cần thiết để thành lập trường bao gồm số tiền thu được từ việc bán Viện Cơ đốc giáo Hàn Quốc do Tiến sĩ Syngman Rhee thành lập và điều hành để giáo dục thế hệ người Hàn Quốc thứ hai ở Hawaii, các khoản quyên góp hào phóng từ người Hàn Quốc ở Hawaii, và Với số tiền quyên góp từ Thành phố Seoul và đất trường học được quyên góp, 'Quỹ Học viện Inha' được thành lập vào tháng 2 năm 1954, dẫn đến việc khai trương Viện Công nghệ Inha mang tính lịch sử vào ngày 24 tháng 4 cùng năm.

Ngày 5/3/1952: Tổ chức ủy ban thành lập Đại học Inseonggi.
Ngày 1/12/1952: Tổng thống Lee Jeong-gi khi đó đề xuất thành lập trường cao đẳng y tế ở thành phố Incheon như một dự án kỷ niệm 50 năm người Hàn Quốc di cư đến Hawaii.
Ngày 24/4/1954: Đại học khai trương.

Tìm hiểu thêm

Nó nằm ở Yonghyeon-dong.