List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Tượng cưỡi ngựa của Thành Cát Tư Hãn

lượt xem: 3395
Sự thu hút

Information

$
Quần thể Tượng Thành Cát Tư Hãn (Chinggis)
Bức tượng Thành Cát Tư Hãn cưỡi ngựa này được hoàn thành vào năm 2008 để kỷ niệm 800 năm thành lập Đế quốc Mông Cổ. Nó cao 40 mét và được cho là bức tượng cưỡi ngựa lớn nhất thế giới. Nó cách Ulaanbaatar 54 km. Nếu bạn đang có dịp ghé thăm vườn quốc gia Terelj thì đây cũng là một địa điểm tham quan khá thuận tiện.