List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Bảo tàng chùa Cheoyijin Lama

lượt xem: 2231
Bảo tàng

Information

$

Bảo tàng chùa Choijin Lama

Nó từng là một ngôi chùa Phật giáo, nhưng hiện tại không được sử dụng làm chùa và chỉ được vận hành với mục đích bảo tàng.

Tại đây bạn có thể trải nghiệm văn hóa Phật giáo Lama và lịch sử Mông Cổ cùng một lúc.

Nó nằm ở trung tâm thành phố, vì vậy tôi chắc chắn khuyên bạn nên ghé thăm nó.