List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Ga Xinwuri

lượt xem: 519
Phần cuối

Information

新烏日車站 (Trạm Xinwuri | Trạm Xinwuri )
Mất khoảng một giờ để đi bằng đường sắt cao tốc ( Đường sắt cao tốc Đài Loan | THSR | 台灣高鐵) từ Đài Bắc đến Đài Trung.
Trên Google Maps, nó được đánh dấu là Ga Đường sắt cao tốc Đài Trung (高鐵臺中站).