List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Ga Đài Trung

lượt xem: 590
Phần cuối

Information

臺中車站(Đài Trung Cheosan | Ga Đài Trung)
臺中火車站 | Lẩu Đài Trung | Ga xe lửa Đài Trung)

Đường sắt cao tốc Đài Loan | THSR | Để đi Đường sắt Đài Bắc, hãy đến Ga Xinwuri .
Hãy kiểm tra tình hình mới nhất bằng Google Maps. Nếu bạn không biết, hãy hỏi mọi người.