List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Chỉnh sửa tạm thời

lượt xem: 1322
Nhà hàng
. by 가보정 / .
. by 가보정 / .

Information

Nhà hàng thịt lớn nhất. Tòa nhà 1, 2 và 3 nằm cạnh nhau.
“Chỉnh sửa tạm thời” được cấp bằng sáng chế theo [Đạo luật nhãn hiệu].
Sườn bò Hàn Quốc sống, sườn bò Hàn Quốc tẩm gia vị, thăn bò Hàn Quốc, thịt bò sống Hàn Quốc, sườn sống Mỹ, sườn bò tẩm gia vị Mỹ, suất ăn cố định, galbitang, hầm tương đậu nành, mì lạnh lạnh với mì lạnh, mì lạnh bibim