List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Đại học Ajou

lượt xem: 3795
Trường đại học

Information

Năm 1971, khi quá trình hiện đại hóa và công nghiệp hóa của Hàn Quốc đang diễn ra mạnh mẽ, Hàn Quốc và Pháp đã ký thỏa thuận thành lập trường cao đẳng kỹ thuật Hàn-Pháp để trao đổi công nghệ và văn hóa thông qua các dự án giáo dục. Theo thỏa thuận này, 'Trường Cao đẳng Kỹ thuật Ajou', tiền thân của Đại học Ajou, được thành lập bởi Học viện Yushin, được thành lập bởi Park Chang-won, chủ tịch của Công ty TNHH Du lịch Yushin Express vào tháng 3 năm 1973.