List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Đài quan sát của Trung tâm Thương mại Một Thế giới

lượt xem: 2307
Xem

Information

Tòa nhà 104 tầng khai trương vào tháng 10 năm 2014.
Có một tầng quan sát, Đài quan sát Một Thế giới, ở tầng 100 đến tầng 102.


đặt chỗ Đài quan sát của Trung tâm Thương mại Một Thế giới

Khách sạn lân cận