List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Sân bay Quốc tế John F. Kennedy

lượt xem: 3159
Sân bay

Information

free
Chuyến bay thẳng từ Seoul đến New York mất khoảng 14 giờ. Sân bay nằm ở phía đông thành phố New York, cách khoảng 25km. Quá trình nhập cư mất một thời gian rất dài.