List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

tòa nhà Quốc hội

lượt xem: 4120
Xem

Information

$$$
Tòa nhà Empire State Tòa nhà Empire State Tòa nhà xuất hiện trong phim King Kong là một tòa nhà chọc trời được khai trương vào năm 1931. Người ta nói rằng chỉ mất một năm để hoàn thành!!! Ngưỡng mộ~!! Bạn có thể lên đài quan sát nơi bạn có thể nhìn thấy toàn bộ New York. Có tầng 86 và 102.

đặt chỗ tòa nhà Quốc hội

Khách sạn lân cận