List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Đài tưởng niệm & Bảo tàng 11/9

lượt xem: 1544
Bảo tàng

Information

$$

Tôi nghĩ mọi người đều biết về vụ tấn công khủng bố xảy ra vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Đây là nơi tưởng nhớ những người đã thiệt mạng trong vụ đánh bom Trung tâm Thương mại Thế giới vào ngày 26 tháng 2 năm 1993.


đặt chỗ Đài tưởng niệm & Bảo tàng 11/9

Khách sạn lân cận