List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Chợ trời El Rastro

lượt xem: 2028
Chợ
El Rastro market by Victorgrigas / CC BY-SA 4.0

Information

free
El Rastro de Madrid
Người ta nói rằng nó mở cửa vào Chủ nhật và ngày lễ.
Nó lớn hơn tôi nghĩ và còn có những buổi biểu diễn đường phố nên rất thú vị.
Hãy cẩn thận của những kẻ móc túi.
Nó có thể khác nhau tùy theo sở thích cá nhân, nhưng họ nói rằng có nhiều món đồ độc đáo và ngon. ^^
Khách sạn lân cận