List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Bảo tàng Prado

lượt xem: 2178
Bảo tàng
프라도 미술관 by Emilio / CC BY-SA 2.0

Information

$$
Bảo tàng Quốc gia Prado
Khai trương vào tháng 11 năm 1819 (hơn 200 năm trước)
Đó là một bảo tàng nghệ thuật thực sự nổi tiếng.
Không thể chụp ảnh bên trong.
Có rất nhiều tác phẩm để xem, vì vậy sức chịu đựng là điều cần thiết!
Xin lưu ý rằng nếu bạn đến gần thời gian đóng cửa, bạn có thể vào cửa miễn phí.
Bởi vì nó miễn phí, xếp hàng dài và thời gian eo hẹp, nhưng nó hoàn hảo cho những người như tôi, những người không quan tâm đến nghệ thuật nhưng vẫn muốn tham quan và tiết kiệm tiền. ^^
Khách sạn lân cận