List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

cung điện hoàng gia madrid

lượt xem: 2183
Sự thu hút

Information

$$
Cung điện Real Madrid
Người ta nói rằng có 3.418 phòng.
Hơn 2 triệu du khách ghé thăm mỗi năm.
Chụp ảnh nội thất chỉ được phép ở những địa điểm được chỉ định.
Khách sạn lân cận